Aktualności

Ważny głos na temat Robotyki

04 czerwca 2018

RPA (Robotic Process Automatization, Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów) to technologia automatyzacji powtarzalnych i opartych na zdefiniowanych regułach procesów biznesowych, która wykorzystuje specjalne programy – roboty – symulujące pracę ludzkiego pracownika. Roboty pracują w wirtualnym środowisku korzystając z tych samych propgramów, co ludzcy pracownicy.

________________________________________________________________________

Agnieszka Belowska, Head of Robotics w Nordea, brała niedawno udział w dwóch konferencjach w Warszawie: Shared Services (in) Center oraz Business Process Automation.

RPA to temat, z którym wiążą się liczne oczekiwania, ale też wiele wyzwań. Nordea, jako jeden z wiodących banków w zakresie robotyzacji, jest ważnym partnerem w dyskusji na temat przyszłego potencjału technologii RPA.

Podczas konferencji Shared Services (in) Center poruszono szeroki zakres zagadnień związanych z RPA. Zwracano między innymi uwagę na wpływ, jaki RPA może wywrzeć na rynku pracy. Przewiduje się, że do 40% obecnych zawodów może zniknąć z powodu zwiększonego wykorzystania robotów, ale jednocześnie pojawią się nowe zawody, w tym związanych z rozwojem robotów lub sztucznej inteligencji.

Tematyka drugiej konferencji – Business Process Automation – w pełni cyrkulowała wokół zastosowania RPA w sektorze usługowym. Głównym wątkiem większości prezentacji stanowiła próba odpowiedzi na pytanie „dlaczego?” w kontekście robotyki. Zwracano uwagę, że choć redukcje kosztów wydają się być najbardziej oczywistym uzasadnieniem dla wdrażania robotyki, inne czynniki także odgrywają istotną rolę. Trzeba zawsze rozważyć ryzyka związane z wprowadzeniem wirtualnych pracowników oraz zwracać uwagę na korzyści spoza sfery czysto finansowej.

Jedna z prezentacji przedstawiała przegląd zalet i wad robotyki w różnych biznesowych kontekstach. Nieco zaskakujące było, że co do zasady ławiej wymienić więcej „przeciw” niż „za” w więkzości biznesowych kontekstów. Nie oznacza to jednak, że robotyzacja jest zawsze złym pomysłem, a raczej, że implementacja musi być oparta na starannym rozważeniu wszystkich potrzeb i ryzyk biznesowych, z jakimi może być związane wprowadzenie RPA w danej firmie czy dziale. Traktowanie robotyki jako panaceum na wszelkie problemy trapiące biznes jest przepisem na porażkę.

Dyskutowano także kwestię robotyki jako sposobu na osiagnięcie celów innych niż redukcja kosztów, na przykład możliwość zachwycenia klienta wyjątkową jakością oferowanego produktu, czy zaangażowania pracowników w ciekawszą i stwarzającą więcej wyzwań i okazji do rozwoju pracę, gdy ta prosta i powtarzalna zostaje przerzucona na roboty.

Rozważano również, jak uczynić robotykę częścią szerszej strategii, w której procesy są najpierw analizowane i upraszczane zgodnie z metodologią Lean, a dopiero potem poddawane robotyzacji, tak by uniknąć automatyzacji procesów lub ich części, które nie tworzą wartości dodanej.

Agnieszka Belowska, niedawno nagrodzona jako najlepszy mówca na BPA summit, mówiła o wyzwaniach w znalezieniu właściwego modelu biznesowego robotyki w złożonej organizacji, takiej jak Nordea. Nakreśliła drogę do funkcjonowania robotyki w modelu Hub’n’spoke, gdzie mniejsze inicjatywy (satelity) mogą współistnieć z centralnym, działającym jako globalna usługa dla całej organizacji (Hub).

Podsumowując, obie konferencje pokazały, że RPA jest obiecującym obszarem rozwoju dla wszystkich firm, które chcą skutecznie funkcjonować na wysoce konkurencyjnym i stale zmieniającym się współczesnym rynku.

Więcej na ten temat można również przeczytać:

Opłacalność zmian ma kluczowe znaczenie


Zobacz również