Jednostki biznesu

Capital Markets Services

Capital Markets Services odpowiada za kreację i aktualizację papierów wartościowych na rynku, takich jak akcje, obligacje, opcje. Świadczymy wiele usług z kategorii Global Custody na całym świecie. Rynki kapitałowe odgrywają ogromną rolę w tworzeniu miejsc pracy, w finansowaniu badań rozwoju, a także w szkolnictwie i systemie zdrowia.

Cash Management Customer Service

W Cash Management Customer Service można się dowiedzieć, w jaki sposób Nordea zapewnia klientom dostęp do usług bankowości internetowej. Poza znajomością aplikacji używanych w naszej firmie dajemy pracownikom możliwość „budowania mostów” łączących nasze systemy z systemami finansowymi naszych klientów. Jesteśmy nowym działem w Łodzi, dzięki czemu wszelkie rozwiązania, jakie wypracowujemy, są naprawdę nasze. Priorytetem jest rozwój pracownika, poprzez wyznaczanie ścieżki kariery na podstawie jego potrzeb i umiejętności. Pielęgnujemy pracę zespołową, a jednocześnie potrafimy dostrzec wartość jednostki w grupie. Jesteśmy animatorami niepowtarzalnej atmosfery, której nie da się porównać do żadnego innego miejsca.

Cash Management Operations

W Cash Management Operations realizujemy płatności Klientów skandynawskich. Zajmujemy się płatnościami zagranicznymi i krajowymi, wyjaśnianiem reklamacji dotyczących tych płatności, uzgadniamy konta nostro i część wewnętrznych kont Banku. Jesteśmy odpowiedzialni za zarządzanie rachunkami loro banków współpracujących z Nordea. Dbamy o satysfakcję Klientów we współpracy z nami  poprzez realizację rozliczeń z najwyższą jakością, sprawnie i bezproblemowo.

W zakresie operacji płatniczych współpracujemy ze wszystkimi segmentami Klientów i wieloma departamentami w Nordea.

FATCA/CRS Processing

FATCA/CRS Processing jest w Nordea częścią polityki „Know Your Customer”, mającej na celu wzmocnienie ochrony przed praniem brudnych pieniędzy i zapobieganie uchylaniu się od obowiązku podatkowego.

Naszym głównym zadaniem jest wypełnianie zapisów amerykańskiej ustawy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) oraz globalnego standardu wymiany informacji podatkowych (Common Reporting Standard). Pracując zgodnie z wartościami Nordea oraz zasadami Operational Excellence zapobiegamy i zwalczamy przestępczość finansową.

Departament Kart

Departament Kart jest odpowiedzialny za wysokiej jakości usługi związane z wydawaniem kart płatniczych konsumenckich oraz firmowych wraz z powiązanymi usługami oraz płatnościami mobilnymi w Nordea. Zgodnie z naszą wizją chcemy być wiodącym dostawcą usług w zakresie kart płatniczych , rozpoznawanym przez naszych pracowników, tworzącym najwyższą wartość dla klientów oraz akcjonariuszy.

HR Services

HR Services Poland jest scentralizowaną jednostką obsługującą różnorodne procesy w ramach Nordea Group HR. Wspieramy rekrutację, zarządzanie strukturą organizacyjną, szkolenia, kadry i płace oraz raportowanie. Jesteśmy w codziennym kontakcie z pracownikami wszystkich szczebli w krajach, gdzie jest obecna Grupa Nordea. Dzięki temu, na co dzień bierzemy udział we wcielaniu w życie naszych wartości, a w szczególności: „Wszystko zależy od ludzi” oraz „Jeden zespół Nordea”.

IT Capital Markets

IT Capital Markets to zespół specjalistów tworzących oprogramowanie, które odpowiada za działanie, monitorowanie i raportowanie banku inwestycyjnego. Chcemy być najlepsi na rynku i dlatego używamy najnowszych i najszybszych dostępnych technologii informatycznych.

Know Your Customer (KYC) Processing

W KYC Processing odpowiadamy za wprowadzenie oraz aktualizację danych klientów banku Nordea. Dbamy o to, by dane klienta były wprowadzane do systemów na czas oraz zgodnie z polityką ochrony danych osobowych. Pracujemy według najwyższych standardów etycznych wypełniając legislacyjne zobowiązania banku w związku z identyfikacją klientów.

Nordea Finance

Nordea Finance to dział, który zajmuje się finansowaniem inwestycji, poprawą przepływu środków pieniężnych oraz ograniczaniem kosztów przy zwiększonej sprzedaży. Leasing, Hire Purchase, Factoring, sprzedaż ratalna i detaliczna – to tylko niektóre obszary, którymi się zajmujemy. Nordea Finance to miejsce, w którym młodość spotyka się z doświadczeniem, przekuwając to w rozwój i świetne wyniki.

Operations

Jako Operations jesteśmy największym i wciąż prężnie rozwijającym się działem. Zajmujemy się dostarczaniem usług bankowych dla klientów detalicznych oraz korporacyjnych. Cenimy różnorodność i pomysłowość. U nas to pracownicy kreują kulturę organizacyjną i wspólnie z kadrą kierowniczą zarządzają zmianą.

Robotics Centre of Excellence

Robotics Centre of Excellence automatyzuje procesy biznesowe dla całej Grupy Nordea, poczynając od analizy i dokumentacji procesów, poprzez konfigurację i testy robotów, po kontrolę oraz utrzymanie zautomatyzowanych procesów na produkcji. Jednocześnie jesteśmy odpowiedzialni za pełne spektrum zadań powiązanych z robotyką, np. zarządzanie metodologią, wpółpracę z IT, działem prawnym i ryzyka oraz dostawcami zewnętrznymi.  Doskonaląc codziennie naszą pracę, patrzymy jednocześnie w przyszłość i analizujemy dostępne technologie pod kątem wykorzystania ich w Nordea.

Sanctions Screening Investigation Poland

Głównym zadaniem zespołu Sanctions Screening Investigation Poland jest aktywne działanie mające na celu ochronę banku Nordea przed przestępczością finansową, z naciskiem na przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz zapobieganie wspierania terroryzmu. Zespół Sanctions Screening Investigation Poland zapobiega ryzyku złamania sankcji politycznych i gospodarczych, przez co dba o zapewnienie klientom Nordea najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz przejrzystości transakcji.

Group Procurement

Realizacją zakupu towarów oraz usług dla Grupy Nordea zajmuje się Departament Zakupów (Group Procurement).

Departament Zakupów wspiera działalność partnerów biznesowych w całym banku Nordea poprzez wykorzystywanie wiedzy, doświadczenia i specjalistycznych narzędzi w celu optymalizacji kosztów. Miarą sukcesu jest wypracowany wspólnie z partnerami biznesowymi wynik finansowy oraz poziom satysfakcji z dostarczanych usług.

Główne aktywności Departamentu Zakupów to:

  • realizacja projektów zakupowych w celu znalezienia najlepszych dostawców
  • prowadzenie negocjacji z dostawcami
  • wspieranie wdrażania oraz realizacji kontraktów z dostawcami
  • obsługa księgowości i płatności faktur od dostawców